اعتصاب پزشکان
درپی اعتصاب بیش از ۹ هزار پزشک در کره جنوبی، دولت این کشور به آن‌ها ۴ روز مهلت داده است که به کار بازگردند؛ در غیر این صورت آن‌ها را مجازات خواهد کرد.
کد خبر: ۸۶۷۷۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

در پی اعتصاب پزشکان کره‌ای به تصمیمات اخیر دولت این کشور، تقریبا اکثر بیمارستان‌ها پذیرش بیماران جدید را لغو کردند.
کد خبر: ۸۶۷۵۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

هزاران تن از پزشکان انگلیس در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری مقابل ساختمان کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار، تظاهرات کردند.
کد خبر: ۸۵۶۲۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

پزشکان در نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس بار دیگر در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و بی‌توجهی دولت به خواسته‌هایشان دست از کار کشیدند.
کد خبر: ۸۵۵۰۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

پزشکان جوان در سراسر انگلیس در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت کاری دست به اعتصاب زدند.
کد خبر: ۸۳۸۸۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

اتحادیه کارمندان بهداشت و درمان انگلیس با تاکید بر نارضایتی از نحوه پاسخگویی دولت این کشور به خواسته‌های آنان، برای اعتصاب جدید فراخوان داد.
کد خبر: ۸۳۷۱۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

پزشکان عمومی و متخصص فرانسه پس از یک هفته اعتصاب به دلیل عدم پاسخگویی دولت بار دیگر از دوم تا هشتم ژانویه اعتصاب خود را تمدید کردند.
کد خبر: ۸۳۲۵۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

کارکنان بخش بهداشت و درمان در ترکیه در اعتراض به افزایش خشونت‌ها در این کشور علیه پزشکان دست به تظاهرات و اعتصاب زدند.
کد خبر: ۸۱۸۲۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸