بسته نبض بازار یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در دومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ، طلا و اقلام مصرفی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۰۳۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


بسته نبض بازار شنبه ۲۰ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در اولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۰۲۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


بسته نبض بازار جمعه ۱۹ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در هفتمین روز هفته به بررسی قیمت ، گوشواره طلا، لوازم منزل و قیمت آهن در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۰۰۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹


بسته نبض بازار پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در ششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلا، قیمت اجاره مسکن و وسایل اربعین در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۰۰۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


بسته نبض بازار چهار شنبه ۱۷ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در پنجمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلا و وسایل تفریح کودک در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۹۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


بسته نبض بازار سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در سومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۸۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


بسته نبض بازار دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در سومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۶۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


بسته نبض بازار یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در دومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلا، لوازم کودک ،و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۵۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


بسته نبض بازار شنبه ۱۳ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در اولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو ،ارز ، طلاو اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۴۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


بسته نبض بازار جمعه ۱۲ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار درهفتمین روز هفته به بررسی معرفی خودرو ،مبلمان و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۲۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲


بسته نبض بازار پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در ششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا، ارز، گوشی همراه، بازار آهن، اجاره مسکن و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۲۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


بسته نبض بازار چهار شنبه ۱۰ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در پنجمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا ، ارز و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۹۱۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


بسته نبض بازار سه شنبه ۹ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در چهارمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۹۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


بسته نبض بازار یکشنبه ۷ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در دومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۷۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


بسته نبض بازار شنبه ۶ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار دراولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۶۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


بسته نبض بازار جمعه ۵ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار درششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۴۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


بسته نبض بازار پنج شنبه ۴ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار درششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۳۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


بسته نبض بازار چهارشنبه ۳ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار درپنجمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۳۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


بسته نبض بازار سه شنبه ۲ مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در چهارمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۱۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


بسته نبض بازار دوشنبه اول مهر ۹۸؛
بسته نبض بازار در سومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، طلا و لوازم تحریر در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۸۰۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱