ائمه جمعه گیلان
نماز جمعه امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۳ در همه مصلا‌ها و مساجد شهرستان‌های مختلف گیلان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۷۸۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

نماز جمعه امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در همه مصلا‌ها و مساجد شهرستان‌های مختلف گیلان برگزار می شود.
کد خبر: ۸۷۷۰۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

نماز جمعه امروز ۸ تیر ۱۴۰۳ در همه مصلا‌ها و مساجد شهرستان‌های مختلف گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۶۵۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

نماز جمعه امروز، اول تیر در همه مصلا‌ها و مساجد شهرستان‌های مختلف گیلان برگزار میشود.
کد خبر: ۸۷۶۰۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۵۶۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

امروز جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۴۶۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۳۵۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۳۰۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۱۴۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

امروز جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۰۹۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۰۰۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

امروز جمعه ۴ اسفند۱۴۰۲، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۷۵۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

امروز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲، فریضه عبادی - سیاسی نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۶۴۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

امروز جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۴۸۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

امروز جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۴۲۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

امروز جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲ ، فریضه عبادی - سیاسی نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۳۷۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

امروز جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲ ، فریضه عبادی - سیاسی نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۳۷۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

امروز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ ، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۲۱۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

نماز جمعه امروز ۱۷ آذر در رشت مرکز گیلان و در همه شهر‌های استان در مساجد و مصلا‌ها برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۱۵۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۶۱۰۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

۱۲۳