نماز جمعه امروز، ۱۹ خرداد در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۶۱۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

نماز جمعه امروز، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۵۶۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

نماز جمعه امروز، ۵ خرداد در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۴۹۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

نماز جمعه امروز، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۴۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

نماز جمعه امروز ۲۲ اردیبهشت در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۳۷۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

نماز جمعه، امروز ۱۵ اردیبهشت در همه شهر‌های گیلان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۴۳۱۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

نماز جمعه، فردا ۱۵ اردیبهشت در همه شهر‌های گیلان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۴۳۱۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

نماز جمعه، امروز ۸ اردیبهشت در همه شهر‌های گیلان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۴۲۵۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

نماز جمعه، امروز ۲۵ فروردین در همه شهر‌های گیلان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۴۱۳۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

نماز جمعه امروز، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۴۰۷۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۱، نماز جمعه در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۹۱۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

نماز جمعه امروز، ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۸۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

نماز جمعه امروز، ۱۲ اسفند در همه شهر‌های گیلان اقامه خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۷۸۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

نماز جمعه امروز، ۵ اسفند ۱۴۰۱ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستوالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۷۲۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

نماز جمعه امروز ۲۸ بهمن در همه شهر‌های گیلان اقامه خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۶۶۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

نماز جمعه امروز ۱۴ بهمن در همه شهر‌های گیلان برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۵۳۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

نماز جمعه امروز در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۴۶۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

نماز جمعه امروز، ۲۳ دی ۱۴۰۱ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستوالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۳۳۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

نماز جمعه امروز در مناطق مختلف گیلان برگزار می‌شود .
کد خبر: ۸۳۲۷۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

نماز جمعه امروز، ۹ دی ۱۴۰۱ در همه شهر‌های گیلان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۸۳۲۱۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

۱۲