ایده یابی
رویدادهای نوآورانه فرصتی را برای آشنایی صاحبان ایده با سرمایه گذاران فراهم می کند تا زمینه تجاری سازی این ایده ها فراهم شود.
کد خبر: ۸۶۰۸۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران گفت: از بین هزار و ۴۴۳ ایده، تعداد ۱۱۵ ایده به مرحله نهایی راه یافتند.
کد خبر: ۸۲۶۸۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴