مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد:
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد گفت: ما در اداره کل در کنار شما هستیم و با راه اندازی میز خدمت تمام همت خود را برای رفع مشکلات به کار بستیم.
کد خبر: ۸۳۴۵۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶