ذخیره پرتقال
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با ورود بخش خصوصی به امر ذخیره سازی و تنظیم بازار میوه شب عید، شاهد آرامش بازار خواهیم بود.
کد خبر: ۸۳۷۹۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳