مرگبار ترین
در دوران مدرن،ابزارهای بسیاری برای دفاع ساخته شده است که اسلحه از پرکاربردترین آن ها محسوب می شود.
کد خبر: ۵۵۶۵۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

به گزارش پلیس تا یک ماه یا کمی بیشتر دیگر اثری از مدرسه ابتدایی سندی هوک در ایالت کانکتیاک آمریکا باقی نخواهد ماند و ساختمان جدیدی به جای آن ساخته خواهد شد.
کد خبر: ۴۶۰۸۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۵