پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۸۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۷۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۵۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۴۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۳۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۹۰۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۸۹۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۸۶۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۸۵۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


براساس نرخ صرافی ملی ایران؛
صرافی ملی ایران، امروز قیمت هر اسکناس دلار را ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد.
کد خبر: ۷۴۸۳۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۸۲۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۸۱۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


براساس نرخ صرافی ملی ایران؛
صرافی ملی ایران، امروز قیمت هر اسکناس دلار را ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.
کد خبر: ۷۴۸۱۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۹۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۸۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۷۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۵۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۲۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۱۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


پادکست|#نرخ_روز:
شما می‌توانید آخرین و به روزترین قیمت‌ها در انواع بازار‌های مالی را هر روز با ما بخوانید.
کد خبر: ۷۴۷۰۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴