مسیح علینژاد که خود را مدافع آزادی و حقوق زنان در ایران می‌داند در کنفرانسی با حضور خبرنگاران نتوانست از پس سؤال ساده و در عین حال منطقی یک دانشجو بربیاید.
کد خبر: ۶۸۲۷۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


ماهان محمدی از زندانیان متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی، گفته است: انجمن پادشاهی وجود ندارد، یک شبکه تلویزیونی با نام مجری فرود فولادوند بوده که بعد از حضور او در ترکیه و در نزدیکی ایران، ناپدید شده است. در حالیکه مدت ها پس از آن یک رادیو به نام تندر، با مخاطبان این انجمن در ارتباط بوده و عضو گیری و فعالیت و.... مطرح بوده است.
کد خبر: ۴۶۸۰۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۲