ترافیک نیمه سنگین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۷۸۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

گزارش صبحگاهی؛ اول اسفندماه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۷۳۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد.
کد خبر: ۸۶۶۷۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزاد راه کرج - تهران، روان گزارش شده است.
کد خبر: ۸۶۶۵۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۶۲۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۵۷۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۵۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک سنگین آزاد راه‌های قزوین-کرج، قزوین-رشت و قزوین-زنجان خبر داد.
کد خبر: ۸۶۵۱۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۴۸۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۴۲۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۴۰۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۳۶۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۳۵۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۳۲۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۲۹۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۲۶۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

گزارش عصرگاهی؛ ۲۸ آذرماه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۲۴۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

گزارش صبحگاهی؛ ۲۸ آذرماه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین است.
کد خبر: ۸۶۲۴۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از محدودیت ترافیکی ۶ روزه از چهارشنبه بیست و دوم تا دوشنبه ۲۷ آذرماه در جاده کرج چالوس خبر داد.
کد خبر: ۸۶۱۹۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

گزارش صبحگاهی ۲۱آذر،
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین است.
کد خبر: ۸۶۱۹۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱