مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع سه هزار و ۴۹۷ تن کود ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۳۴۲ تن کود ازته در شهرستان سامان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۱۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


یک هزار و ۴۶۶ تن کود ازته در شهرستان خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۱۹۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: بیش از هزار تن کود در آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۷۶۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


۱۳۵ تن کود ازته در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۷۲۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از تامین بیش از ۸۰ تن کود ازته ، از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
کد خبر: ۷۵۷۱۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


در مهرماه امسال، ۱۹۵ تن کود ازته در شهرستان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۶۴۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


در مهرماه امسال، ۷۵ تن کود ازته در شهرستان کیار توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۶۴۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


در مهرماه امسال، ۲۷۰ تن کود ازته در شهرستان بروجن توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۵۹۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


در مهرماه امسال، یک هزار و ۳۵۴ تن کود ازته در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۵۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از توزیع کود ازته با نرخ دولتی ۵۴ هزار و ۵۶۲ تومان در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۵۴۷۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۳۷۶ تن کود ازته و پتاسه در شهرستان کیار خبر داد.
کد خبر: ۷۵۴۰۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


در نیمه نخست امسال، یک هزار و ۱۷۱ تن کود ازته در شهرستان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۹۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۱۸۵ تن کود ازته در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.
کد خبر: ۷۵۳۶۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: تامین انواع کود ازته در استان ۱۰ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۷۵۳۵۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


در نیمه نخست امسال، یک هزار و ۳۷۶ تن کود ازته و پتاسه در شهرستان کیار توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۴۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


در نیمه نخست امسال، ۹۹۹ تن کود ازته در شهرستان فارسان توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۳۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: تامین انواع کود ازته استان، افزایش ۱۲ درصدی داشته است.
کد خبر: ۷۵۰۴۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


در مرداد ماه امسال، ۱۳۶ تن کود ازته در بین کشاورزان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۴۷۹۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پارسال بیش از ۱۷ هزار تن کود یارانه‌ای در استان توزیع شد.
کد خبر: ۷۴۰۹۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


۱۲