دیجی کالا
شرکت معتبر دی جی کالا در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع شهر مشهدافراد واجد شرایط را استخدام نماید.
کد خبر: ۵۰۹۷۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

شرکت دیجی کالا جهت تکمیل نیروی انسانی خود استخدام می کند.
کد خبر: ۴۸۸۹۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۸

۱۲۳