برچسب :

تلاوت

فایل صوتی تلاوت آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ سوره بقره با صدای امین پویا را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۶۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


فایل صوتی تلاوت سوره توبه آیات ۳۸ تا ۴۰ با صدای محمد نعینع را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۲۱۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


فایل صوتی تلاوت آیات ۱۹ تا ۲۳ سوره الرحمن با صدای عبد الشافی هلال را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۸۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


فایل صوتی تلاوت آیات ۳۲ تا ۵۶ سوره مدثر با صدای مهدی تاج زاده را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۶۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۶ سوره انسان با صدای حسین دستجردی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۵۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۱۲ سوره اسرا با صدای عبد الفتاح شعشاعی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۲۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۱ و ۲۲ سوره مجادله با صدای محمد حسین سعیدیان را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۲۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۴۷ سوره طه با صدای محمود علی البنا را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۱۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲


فایل صوتی تلاوت آیات ۸۵ تا ۹۹ سوره حجر را با صدای رأفت حسین در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۱۰۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۱۲ سوره انفطار با صدای جواد فروغی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۹۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


فایل صوتی تلاوت آیات ۶۹ تا ۸۳ سوره یس با صدای علاءالدین احمد را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۸۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۱۰ سوره مزمل با صدای امین پویا را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۷۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۶ تا ۴۸ سوره نازعات با صدای سید حسین موسوی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


فایل صوتی تلاوت سوره انبیاء آیات ۸۳ تا ۹۰ با صدای محمد طوخی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


فایل صوتی تلاوت آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲ سوره شعراء با صدای منصور قصری زاده را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۳۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


فایل صوتی تلاوت آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره ابراهیم با صدای کامل یوسف البهتیمی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۳۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


فایل صوتی تلاوت آیات ۴۱ تا ۴۵ سوره فاطر با صدای مهدی عادلی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۱۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


فایل صوتی تلاوت آیات ۶۴ تا ۶۶ سوره غافر با صدای احمد احمد نعینع را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۰۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


فایل صوتی تلاوت آیات ۶۱ تا ۶۵ سوره اسراء را با صدای جعفر فردی در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۹۶۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۷ تا ۵۸ سوره کهف با صدای کامل یوسف البهتیمی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۹۶۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰