آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهرصاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۰۳۴۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


رطوبت فعلی هوای آبادان 71درصد است.
کد خبر: ۶۴۰۰۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


رطوبت فعلی هوای آبادان32 است.
کد خبر: ۶۳۹۶۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


جوی پایدار تا روز شنبه در آسمان آبادان حاکم خواهد بود .
کد خبر: ۶۳۷۸۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷


رطوبت فعلی هوای آبادان 59 است.
کد خبر: ۶۱۹۷۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


رطوبت فعلی هوای آبادان 26درصد است.
کد خبر: ۶۱۹۰۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


رطوبت فعلی هوای آبادان 29 است.
کد خبر: ۶۱۸۵۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹


رطوبت فعلی هوای آبادان 35درصد است.
کد خبر: ۶۱۸۳۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


رطوبت فعلی هوای آبادان 35درصد است.
کد خبر: ۶۱۸۲۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


رطوبت فعلی هوای آبادان 18 است.
کد خبر: ۶۱۸۰۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


رطوبت فعلی هوای آبادان ۲۰ درصد است.
کد خبر: ۶۱۷۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


رطوبت فعلی هوای آبادان 24درصد است.
کد خبر: ۶۱۷۷۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


رطوبت فعلی هوای آبادان 19 است.
کد خبر: ۶۱۷۲۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹


رطوبت فعلی "هوای آبادان" ۶۳ درصد است.
کد خبر: ۶۱۷۰۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


رطوبت فعلی هوای آبادان 35درصد است.
کد خبر: ۶۱۶۹۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


دمای کنونی هوا در آبادان و خرمشهر 48 درجه است که نسبت به روز گذشته 4 درجه افزایش دارد.
کد خبر: ۶۱۶۸۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶


رطوبت فعلی هوای آبادان 15 است.
کد خبر: ۶۱۶۷۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶


رطوبت فعلی هوای آبادان 28 است.
کد خبر: ۶۱۶۶۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


رطوبت فعلی هوای آبادان 20 است.
کد خبر: ۶۱۶۵۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴


رطوبت فعلی هوای آبادان 16 است.
کد خبر: ۶۱۶۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۳