بازار سکه و طلا
امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۴۴۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۴۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۳۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۲۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۱۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۰۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۰۸۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۵۲۰۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۵۱۷۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۵۱۶۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۵۰۲۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۵۰۱۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۹۱۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۷۹۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۷۷۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۳۴۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۳۴۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۲۸۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۱۹۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۴۱۹۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

۱۲