ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۹۰۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۷۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۷۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۵۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۵۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۴۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۴۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۸۳۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان گفت: ۲۲۱ فرصت شغلی برای بکارگیری و استخدام نیرو در کاشان شناسایی شده است.
کد خبر: ۷۵۸۱۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۷۹۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۷۶۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۷۱۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


فرماندهی انتظامی گیلان از بین داوطلبان مرد در مقطع درجه‌داری استخدام می‌کند.
کد خبر: ۷۵۶۷۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۶۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۶۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۵۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۴۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۴۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۵۶۰۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶