نرخ سکه
امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۵۴۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۵۱۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۵۰۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۳۸۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۱۷۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۱۴۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۱۲۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۶۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۹۳۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۸۹۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۸۳۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۷۸۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۷۲۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۶۱۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۵۷۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۵۰۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۴۷۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۳۹۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۲۹۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۸۶۲۶۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۳۰