ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۸ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و هشتم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۶۲۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۶ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و ششم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۵۹۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۴ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و چهارم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۵۸۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۱ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و یکم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۵۵۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۹ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۵۳۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۷ آبان ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ هفدهم آبان ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۵۱۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


مدافعان و دروازه بان‌ها وظیفه دارند مانع از گلزنی حریفان شوند.
کد خبر: ۷۵۳۹۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۳۰ مهر ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ سی اُم مهر ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۳۳۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


فیلمی از هیجان اسکی کردن در کوهستان را تماشا کنید.
کد خبر: ۷۵۰۹۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


فیلمی از باورنکردنی‌ترین واکنش‌های دروازه بان‌ها که در رسانه‌های اروپایی منتشر شده است را در ویدیو زیر تماشا کنید.
کد خبر: ۷۵۰۹۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۳ مهر ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ سوم مهر ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۹۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۹ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۷۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۷ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۳۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۴ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۲۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


فائزه سرلک دختر ۱۶ ساله اهوازی با دندان‌های خود خودرو جابجا می کند.
کد خبر: ۷۴۸۹۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۲ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۹۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۰ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیستم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۷۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۸ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ هجدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۷ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۴۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۵ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵