بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۲۲ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۲۳۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


فریده سپاه منصور بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص فعالیت حرفه‌ای و هنری اش به بیان توضیحاتی پرداخت.
کد خبر: ۷۷۲۲۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


هنرمند یزدی گفت: شناخت گذشته، بصیرت و خوش‌بینی به آینده هنرمندان را به شکوفایی و باروری هنر انقلاب رهنمون می‌سازد.
کد خبر: ۷۷۲۲۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۲۱ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۲۱۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۲۰ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۲۰۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۹ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۹۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۸ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۸۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۷ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۷۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


حمیدرضا آذرنگ با انتشار پستی در فضای مجازی با نقش آفرینی‌هایش در دوران زندگی هنری خود خاطره بازی کرد.
کد خبر: ۷۷۱۷۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۶ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۵ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۵۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


گفتگو با آتش تقی‌پور در سالروز تولدش را از نظر می گذرانید.
کد خبر: ۷۷۱۴۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۴ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۴۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


رضا داوود نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون ، پس از گذشت ۸ سال از فوت عسل بدیعی، خواهر همسر خود، حقایقی تازه درباره‌ی مرگ این بازیگر مشهور را آشکار کرد.
کد خبر: ۷۷۱۳۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۱۲ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۱۲۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۸ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۰۹۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۷ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۰۸۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۶ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۰۷۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۶


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۵ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۰۶۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵


بسته مجازی هنرمندان به تاریخ ۴ فروردین؛
پست‌های هنرمندان در فضای مجازی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۰۶۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴