هنرب
در این گذر تصاویر زیبایی از کنده کاری هنرمندانه روی تنه یک درخت را میبینید.
کد خبر: ۵۳۶۴۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۳۰