تولید چای
مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار در سه ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۰۳ تن چای وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۸۷۷۶۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: از ابتدای فصل برداشت ۷۹ هزارتن برگ سبز چای به ارزش ۱۳۲۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۷۴۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزارتن چای در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۸۷۶۹۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: براساس آخرین آمار ۶۶ هزارتن برگ سبز چای با ارزش ۱۱۲۲ میلیارد تومان از چایکاران‌خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۶۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار تاکنون حدود ۳۹۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداری شده معادل ۳۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
کد خبر: ۸۷۶۳۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: با توجه به گرمای هوا پیش‌بینی می‌شود که برداشت چین دوم برگ سبز چای از ابتدای تیرماه آغاز شود.
کد خبر: ۸۷۵۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: از ابتدای فصل برداشت در مجموع ۵۲ هزار تن با ارزش بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۵۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از مجموع برگ سبز چای خریداری شده، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن چای خشک استحصال شده است.
کد خبر: ۸۷۵۰۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار ۵۱ هزار و ۸۹۲ تن برگ سبز چای با ارزش ۹۰۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۴۷۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۵۰ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۴۱۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۳۹۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار بیش از ۱۳۰ کارخانه چای‌سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز و تولید چای هستند.
کد خبر: ۸۷۲۷۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

مدیراجرایی سندیکای چای از پرداخت ۹۹ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: یک درصد باقی مانده مطالبات چایکاران تا فردا تسویه و به حسابشان واریز می‌شود.
کد خبر: ۸۷۲۴۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار تاکنون ۹۹ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی تا پایان هفته تسویه حساب می‌شود.
کد خبر: ۸۷۲۱۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: برآورد می‌شود که تولید چای خشک بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تن باشد.
کد خبر: ۸۷۱۴۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مدیراجرایی سندیکای چای از پرداخت ۹۶ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: بنابر آمار تاکنون ۱.۷۸۰ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده است.
کد خبر: ۸۷۱۲۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۸ هزارتن قهوه وارد شده که نسبت به سال ۹۲ بیش از ۳۳۳ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۸۷۰۵۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آخرین آمار ۹۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی تا پایان فروردین به حساب چایکاران واریز می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۳۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: ۹۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد و تنها ۱۰ درصد باقی مانده که به مرور پس از فروش چای کارخانجات واریز می‌شود.
کد خبر: ۸۶۸۵۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار ۸۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی به مرور به حسابشان واریز می‌شود.
کد خبر: ۸۶۵۴۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷