فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: والدین از بخور دادن مستقیم کودکان به‌شدت پرهیز کنند، زیرا این کار بسیار خطرناک است.
کد خبر: ۷۵۷۰۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


کد خبر: ۵۸۸۶۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶


رئیس انجمن عفونی اطفال گفت: با توجه به وضعیت نامناسب واکسیناسیون در کشور از وزارت بهداشت انتظار داریم انجمن بیماری‌های عفونی کودکان را مورد حمایت قرار دهد.
کد خبر: ۵۳۸۹۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰