برچسب:

لپ تاپ

قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۷۵۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۷۴۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۷۳۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


سامسونگ جدیدترین لپ‌تاپ خود به نام Galaxy Book S را با تراشه Intel Lakefield معرفی کرد.
کد خبر: ۷۳۷۲۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۰ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۷۱۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۸ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۷۰۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۷ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۸۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۶ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۷۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۳ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۴۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱ خرداد ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۲۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۱۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۶۰۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۸۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۷۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


گزارش زیر به کاربران نکاتی را در خصوص مراقبت و نگهداری بهتر از لپ تاپ ‌های خود آموزش داده و یادآور می‌شود.
کد خبر: ۷۳۵۶۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۴۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۳۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۵۱۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۴۸۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲