برچسب :

تناوبی

پیش بینی می‌شودامسال بیش ازدوهزارو ۴۰۰ تن باقلا در مزارع شهرستان سیمرغ تولید شود.
کد خبر: ۶۳۹۲۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


ساری؛
آبیاری تناوبی در ۶۲ هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران اجرا می‌شود.
کد خبر: ۶۱۶۱۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


ویژه اندروید؛
با استفاده از نرم افزار Periodic Table به راحتی جدول تناوبی عناصر شیمی را یاد بگیرید.
کد خبر: ۵۶۱۶۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱


بسته نرم افزاری (5)
کد خبر: ۵۵۱۶۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸


ویژه اندروید؛
با استفاده از نرم افزار Periodic Table به راحتی جدول تناوبی عناصر شیمی را یاد بگیرید.
کد خبر: ۵۵۰۷۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶


کتاب‌های شیمی نیاز به بازنویسی دارند با کشف چهار ماده جدید جدول مندلیف کامل شد.
کد خبر: ۵۴۵۳۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۸


در جدول تناوبی ، شما تعداد زیادی از کلماتی را می‌بینید که مشابه آن‌ها را در برچسب مواد غذایی FDA هم پیدا خواهید کرد.
کد خبر: ۵۲۶۲۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳


محققان سوئدی موفق خبر دادند
یک گروه بین‌المللی از دانشمندان به سرپرستی محققان سوئدی وجود عنصر ناشناخته‌ای با عدد اتمی ۱۱۵ را تایید کردند.
کد خبر: ۴۷۲۱۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۷


این نرم افزار Periodic Tableا یک جدولی تناوبی کامل است، که توانایی مقایسه عنصرها را با یکدیگر دارد.
کد خبر: ۴۵۴۹۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹


«استودیو طراحی دوروتی» واقع در تورنتو جدول تناوبی نیکوترین ویژگی‌های ماهیت انسانی شامل از خودگذشتگی، صداقت و ... و نیز زشت‌ترین خصایص انسانی از جمله ظلم، فریب و وحشی‌گری را طراحی کرده است.
کد خبر: ۴۴۷۰۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۵


کرمانشاه/
محققان ژاپني از شناسايي قطعي يكصد و سيزدهمين عنصر گريزان جدول تناوبي خبر دادند كه مي‌تواند حق انتخاب نام اين عنصر را براي اين كشور به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۴۱۰۶۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۹


فارس/
آبیاری تناوبی مزارع برنج در استان فارس آغاز شد.
کد خبر: ۴۰۵۲۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۱