نواقص ایمنی فرودگاه سردار جنگل رشت رفع شد وهم اکنون این فرودگاه بین المللی برای دریافت گواهینامه فرودگاهی آمادگی دارد.
کد خبر: ۷۴۲۴۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


پروازهای امروز فرودگاه بین المللی رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۹۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۷۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۶۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


برنامه پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۵۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۱۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۹۰۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۹۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۷۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۴۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


مدیر کل فرودگاه گیلان از افزایش پرواز خبر داد و گفت: ۸۰ درصد پرواز‌های برنامه‌ای این فرودگاه برقرار شده است.
کد خبر: ۷۳۸۳۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


برنامه پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


برنامه پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۲۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۰۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۷۹۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۷۳۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۷۱۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۶۸۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۶۷۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۶۴۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳