قیمت شیرخشک
رئیس هیئت مدیره انجمن شیرخشک گفت: با توجه به دپوی ۵۰ هزارتن شیرخشک در کارخانجات انتظار می‌رود که اصلاح ارزش پایه گمرکی صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۷۲۵۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: پیش بینی می شود که تولید شیرخشک تا پایان سال به مرز ۳۰۰ هزار تن برسد.
کد خبر: ۸۷۲۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار تولید ماهیانه شیر خشک به ۱۸ تا ۲۰ هرار تن رسیده است.
کد خبر: ۸۷۱۷۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهیانه ۶ هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: قیمت کنونی شیرخشک نوزاد در بازار یک سوم نرخ واقعی است و با نرخ شیرخشک جهانی اختلاف معناداری دارد که همین امر علت اصلی قاچاق محسوب می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۵۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بنابر آمار ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور مصرف می‌شود و مشکلی در تولید نداریم.
کد خبر: ۸۷۰۴۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با تخصیص ارز به موقع برای واردات مواد اولیه، پتانسیل تولید ۱۰۰ درصد شیرخشک نوزاد در داخل وجود دارد.
کد خبر: ۸۶۹۶۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزار تن برسد که بیش از ۲ برابر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۷۵۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزار تن فراتر رفته است.
کد خبر: ۸۶۷۳۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی:
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزارتن برسد، درحالیکه حداکثر مصرف داخل ۷۰ هزارتن است.
کد خبر: ۸۶۶۶۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: حقوق گمرکی واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد از ۳ درصد به یک درصد کاهش یافت.
کد خبر: ۸۶۵۳۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آخرین آمار، دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۴۴ هزارتن رسیده است که هرچه سریع‌تر باید تمهیداتی اتخاذ شود.
کد خبر: ۸۶۵۲۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۴۴۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سالانه ۸۰ هزارتن شیرخشک در داخل مصرف می‌شود که میزان تولید ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن بالاتر از این رقم است.
کد خبر: ۸۶۳۱۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود.
کد خبر: ۸۶۲۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به افزایش تولید، امکان صادرات ماهانه ۲۲ تا ۲۴ هزار تن شیرخشک در ۶ ماهه دوم سال وجود دارد.
کد خبر: ۸۶۰۰۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۱۸ هزار تن شیر خشک تولید می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۳۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با افزایش تولید شیرخام در فصل سرما پیش بینی می‌شود که تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزارتن فراتر رود.
کد خبر: ۸۵۸۹۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: طبق روال همه ساله با افزایش تولید شیرخام در فصل سرما و هدایت تولید به سمت کارخانه‌ها، تولید شیرخشک در کشور افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۵۸۱۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه ۱۷ تا ۱۸ هزار تن شیر خشک در کشور تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۵۶۸۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

۱۲۳