قیمت ارز آزاد در ۲۰ فروردین؛
بر اساس اعلام صرافی ملی، نرخ دلار ۱۷۹ تومان و نرخ یورو نیز ۳۴ تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
کد خبر: ۷۷۲۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


قیمت ارز آزاد در ۱۸ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۸۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


قیمت ارز آزاد در ۱۷ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۴۶۵ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۷۰۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


قیمت ارز آزاد در ۱۶ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۵۲۵ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۵۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


قیمت ارز آزاد در ۱۵ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۶۵ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


قیمت ارز آزاد در ۱۴ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۵ هزار و ۱۷۱ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۳۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


قیمت ارز آزاد در چهارم فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۴۰ تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۶۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴


ارز در یک سالی که گذشت؛
در این گزارش روند تغییرات نرخ دلار و یورو را در سال ۱۳۹۹ بررسی کرده ایم.
کد خبر: ۷۷۰۳۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱


قیمت ارز آزاد در ۲۹ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۲۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹


قیمت ارز آزاد در ۲۸ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۸تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۱۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸


قیمت ارز آزاد در ۲۷ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۸۹ تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۰۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


قیمت ارز آزاد در ۲۶ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۳ هزار و ۹۱۶ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۹۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


قیمت ارز آزاد در ۲۴ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۱۸۲تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۶۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


قیمت ارز آزاد در ۲۳ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۷۹ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۵۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


قیمت ارز آزاد در ۲۲ اسفند؛
قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۲۳۷ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۴۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲


قیمت ارز آزاد در ۲۱ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۲۳۷ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۳۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱


قیمت ارز آزاد در ۲۰ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۲۶۵ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


قیمت ارز آزاد در ۱۷ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۱۱۹ تومان است.
کد خبر: ۷۶۸۸۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


قیمت ارز آزاد در ۱۶ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان است.
کد خبر: ۷۶۸۷۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


قیمت ارز آزاد در ۱۵ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۶۵۹ تومان است.
کد خبر: ۷۶۸۶۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵