وزارت صحت عامه
وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به ۴۳ هزار و ۳۵ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۵۹۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

در گفتگو با مسئولین وزارت بهداشت افغانستان مطرح شد:
کد خبر: ۷۵۵۶۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

وزارت صحت عامه / بهداشت افغانستان از کمک ۸.۱ میلیون دالری جاپان برای تهیه و فراهم سازی واکسن به این کشور خبر داد.  
کد خبر: ۷۵۵۵۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۲ هزار و ۲۹۷ تن رسیده است.
کد خبر: ۷۵۵۳۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۲ هزار و ۱۵۹ تن رسیده است.
کد خبر: ۷۵۵۲۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۱ هزار و ۸۱۴ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۴۸۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۱ هزار و ۵۰۱ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۵۴۵۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۱ هزار و ۴۲۵ تن رسیده است.
کد خبر: ۷۵۴۴۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۱ هزار و ۱۴۵ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۴۱۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۱ هزار و ۳۲ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۳۹۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۹۳۷ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۳۸۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۷۶۸ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۳۶۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۵۱۰ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۵۳۳۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۳۶۹ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۳۲۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۲۹۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۴۰ هزار و ۱۴۱ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۲۸۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که از این پس استفاده از ماسک در ادارات دولتی و بیمارستان‌ها اجباری است.
کد خبر: ۷۵۲۶۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۳۹ هزار و ۹۲۸ نفر رسیده است.
کد خبر: ۷۵۲۴۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۳۹ هزار و ۸۷۰ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۵۲۳۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۳۹ هزار و ۷۹۹ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۵۲۲۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰