اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز یکشنبه سی شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۸۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز شنبه بیست و نهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۶۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۵۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۳۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۲۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۱۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۹۰۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز شنبه بیست و دوم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۸۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه بیستم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۷۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۵۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز سه شنبه هجدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۴۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز دوشنبه هفدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۳۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۸۰۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۹۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۷۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز سه شنبه یازدهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۶۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز دوشنبه دهم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۵۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


مدیرکل هواشناسی گلستان از وقوع تندباد‌های لحظه‌ای و جاری شدن سیل آب در گلستان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۴۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸


اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز چهارشنبه پنجم شهریور ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۱۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵