دانشگاه امام خمینی
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از شکل گیری هسته مطالعات ایرانشناسی و تشکیل شعبه استانی انجمن علمی ایرانشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین خبر داد.
کد خبر: ۸۷۳۸۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

رییس جمهور شش عضو هیات امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) را به پیشنهاد وزیر علوم، منصوب کرد.
کد خبر: ۵۷۰۹۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵