برچسب:

بسته نبض

بسته نبض بازار سه شنبه یکم بهمن ۹۸؛
بسته نبض بازار درچهارمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی،نزخ ارز و طلا در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۸۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


بسته نبض بازار دوشنبه ۳۰ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار درسومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی،نزخ ارز و طلا در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۶۷۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بسته نبض بازار یکشنبه ۲۹ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در دومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی،نزخ ارز و طلا در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۵۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


بسته نبض بازار شنبه ۲۸ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در اولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی،نزخ ارز و طلا در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۳۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


بسته نبض بازار جمعه ۲۷ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در هفتمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی،در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۲۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


بسته نبض بازار پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در ششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۱۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


بسته نبض بازار چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در پنجمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۱۰۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


بسته نبض بازار دوشنبه ۲۳ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در چهارمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۹۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


بسته نبض بازار دوشنبه ۲۳ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار درسومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۷۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


بسته نبض بازار یکشنبه ۲۲ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار دردومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۶۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


بسته نبض بازار شنبه ۲۱ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار دراولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۵۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


بسته نبض بازار پنج شنبه ۱۹ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار درششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۳۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


بسته نبض بازار پنج شنبه ۱۹ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار درششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۳۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹


بسته نبض بازار چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در پنجمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۲۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


بسته نبض بازار سه شنبه ۱۷ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در چهارمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی، قیمت طلا و ارز در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۲۰۰۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


بسته نبض بازار دوشنبه ۱۶ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در سومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۹۹۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶


بسته نبض بازار یکشنبه ۱۵ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در دومین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، ارز ، طلا ، مسکن و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۹۸۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


بسته نبض بازار شنبه ۱۴ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در اولین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، ارز ، طلا ، مسکن و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۹۷۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


بسته نبض بازار جمعه ۱۳ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در هفتمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، ارز ، طلا ، مسکن و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۹۵۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


بسته نبض بازار پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸؛
بسته نبض بازار در ششمین روز هفته به بررسی قیمت خودرو، ارز ، طلا ، مسکن و اقلام اساسی در بازار پرداخته است.
کد خبر: ۷۱۹۴۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲