تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلید‌ها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌شوند.
کد خبر: ۷۵۴۲۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
کد خبر: ۷۵۴۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


در بسته گزارش تصویری ۸ آبان ۹۹ شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های مازندران،کرمانشاه و بوشهر هستید.
کد خبر: ۷۵۴۲۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


در بسته گزارش تصویری چهارشنبه ۷ آبان ماه شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های لرستان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی باشید.
کد خبر: ۷۵۴۱۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


گزارشی از جهش تولید با تغییر در رویه تولید مرغ ببینید.
کد خبر: ۷۵۴۱۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


گزارشی ببینید از اتفاقات بزرگی که در کارگاهی کوچک، با خلاقیت و تخصص چند نیروی جوان رقم می خورد.
کد خبر: ۷۵۴۱۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


گزارشی ببینید از کارآفرینی که علاوه بر اشتغال زایی به کادر درمان هم کمک کرده است.
کد خبر: ۷۵۴۱۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


در بسته گزارش تصویری امروز سه شنبه ۶ آبان ماه شاهد پخش گزارش هایی از استان های چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان شمالی، اصفهان و مازندران هستید.
کد خبر: ۷۵۴۰۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


در بسته گزارش تصویری امروز شاهد پخش گزارش از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و یزد هستید.
کد خبر: ۷۵۳۸۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


لایروبی رودخانه کارون یکی از پروژه‌های بزرگ عمرانی محسوب می‌شود که به دلیل کمبود اعتبار، این عملیات به کندی پیش می‌رود.
کد خبر: ۷۵۳۷۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


در بسته گزارش تصویری شنبه ۳ آبان ماه شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های کرمان، خوزستان و زنجان باشید.
کد خبر: ۷۵۳۶۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


با توجه به کمبود آب در استان کرمان، با اجرای طرح آبیاری بارانی صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف آب صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۵۳۶۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


یک خیر زنجانی محصولات باغ خود را وقف کرده است.
کد خبر: ۷۵۳۶۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


در بسته گزارش تصویری امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های مازندران، اصفهان، لرستان و خراسان رضوی هستید.
کد خبر: ۷۵۳۳۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


در بسته گزارش تصویری ۲۸ مهرماه شاهد پخش گزارش از استان خراسان رضوی باشید.
کد خبر: ۷۵۳۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


خاک خوردن تنها کارخانه دوچرخه سازی در خراسان رضوی که زمانی رونق بسیار خوبی داشت.
کد خبر: ۷۵۳۱۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


صید ماهیان استخوانی دریای خزر به تازگی با همت ۴ هزار صیاد مازندرانی شروع شده است.
کد خبر: ۷۵۳۰۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


در بسته گزارش تصویری ۲۷ مهرماه شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، مازندران، خوزستان و همدان باشید.
کد خبر: ۷۵۳۰۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


گشت مشترک تعزیرات در چهارمحال و بختیاری گشتی زده و به متخلفین اخطار داده است.
کد خبر: ۷۵۳۰۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


تولید ماسک کماکان با ظرفیت بالا در کشور ادامه دارد.
کد خبر: ۷۵۳۰۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸