برچسب :

روزنامه

کد خبر: ۷۰۰۴۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


روزنامه ‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون افشای فساد میلیونی شفاخانه رایل کمپلکس، عدم دستاور دبیران خارجی کمیسیون انتخابات و به دست گرفتن کنترل معادن کران و منجان بدخشان توسط طالبان اختصاص داده اند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر صفحه نخست روزنامه استان زنجان، را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان زنجان مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


نیم صفحه نخست روزنامه‌های خراسان رضوی؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه ‌های خراسان رضوی چهارشنبه ۲۶ تیر را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران خراسان رضوی مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر صفحه نخست روزنامه چهارشنبه  ۲۶ تیرماه خراسان جنوبی را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصویر صفحه نخست روزنامه هرمزگان امروز چهار شنبه ۲۶ تیر ۹۸ را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر تیتر نخست و عناوین نیم صفحه نشریات چاپ ۲۶ تیر ماه ۹۸ کرمان را در سایت باشگاه خبرنگاران جوان ببینید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


صفحه نخست روزنامه‌های استان قم؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه ‌های قم، امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر صفحه نخست روزنامه ‌های چهار شنبه ۲۶ تیر ماه اصفهان را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر صفحه نخست روزنامه چهار شنبه۲۶ تیرماه خراسان جنوبی را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


صفحه نخست روزنامه‌های بوشهر؛
صفحه نخست روزنامه ‌های استان بوشهر را در زیر بخوانید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


روزنامه هدف - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


ابرار ورزشی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


فرهیختگان ورزشی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


خراسان ورزشی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


خبر ورزشی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


روزنامه پیروزی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


ایران ورزشی - ۲۶ تیر
کد خبر: ۷۰۰۴۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


صفحه نخست روزنامه‌های ۲۶ تیر؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه ‌های سیاسی امروز را اینجا مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


تصاویر صفحه نخست روزنامه ‌های استان فارس روز چهارشنبه ۲۶ تیر سال ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶