بیشینه ارتفاع موج فردا در دریای خزر تا ۲.۳ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۱۷۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۲.۱ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۱۶۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۳ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۱۴۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه بوده و برای صید و صیادی مناسب است.
کد خبر: ۸۶۱۱۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۲.۵ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۰۸۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۴.۲ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۰۷۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

دریای خزر امروز هم مواج و متلاطم است.
کد خبر: ۸۶۰۳۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

دریای خزر امروز هم مواج و متلاطم است.
کد خبر: ۸۶۰۳۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۳.۲ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۶۰۲۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دریای خزر امروز برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.
کد خبر: ۸۶۰۰۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۳.۵ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۵۹۸۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

بیشینه ارتفاع موج فردا در دریای خزر تا ۳.۵ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۵۹۸۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

دریای خزر از فردا مواج و متلاطم می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۶۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

دریای خزر امروز هم با موج کوتاه همراه است.
کد خبر: ۸۵۹۵۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است.
کد خبر: ۸۵۹۴۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۳ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۵۹۳۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

بیشینه ارتفاع موج امروز در دریای خزر تا ۳.۲ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۵۹۳۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹

دریای خزر امروز هم مواج و متلاطم است.
کد خبر: ۸۵۹۱۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

بیشینه ارتفاع موج فردا در دریای خزر تا ۲ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۸۵۹۰۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

دریای خزر تا عصر امروز مواج و متلاطم است.
کد خبر: ۸۵۸۹۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴