از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۲ هزار و ۵۱۹ تن کود اوره در شهرستان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۷۹۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع ۴۰۲ تن کود‌های ازته و پتاسه در بهمن ماه امسال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۹۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع ۵۸۹ تن کود اوره در بهمن ماه امسال در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۷۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع یک هزار و ۲۴۸ تن کود اوره از اول سال تا پایان بهمن ماه در شهرستان بن خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۶۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۸۲ تن کود سوپرفسفات تریپل در ۱۱ ماهه امسال در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۲۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۴۵۰ تن کود اوره در نیمه دوم بهمن ماه در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۳۰۴ تن کود شیمیایی اوره در دی ماه امسال در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۲۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهار محال و بختیاری، از توزیع ۳۴۷ تن کود شیمیایی اوره در دی ماه امسال در بروجن خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۲۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۳۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان اردل خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۳۲۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


در ۱۰ ماه امسال، ۳۲۲ تن کود سولفات پتاسیم در بین کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۴۵۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۷۵ تن کود سوپرفسفات تریپل در ۱۰ ماهه امسال در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۴۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع یک هزار و ۴۳۵ تن کود اوره در ۱۰ ماه امسال در سامان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع سه هزار و ۷۵۷ تن کود شیمیایی اوره از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۰۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵


از ابتدای امسال تا پایان دی ماه صورت گرفت؛
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع دو هزار و ۸۷۳ تن کود اوره در شهرستان بروجن از ابتدای امسال تا پایان دی ماه خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۹۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۱۸ هزار و ۵۸۸ تن کود اوره از ابتدای امسال خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۹۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۸۵۰ تن کود‌ ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۲۴۶ تن کود‌های ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان فارسان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع سه هزار و ۴۹۷ تن کود ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۴۴۷ تن کود اوره از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان کیار خبر داد.
کد خبر: ۷۶۱۵۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


۱۲۳