تاثیر امواج بر بدن
گزارش؛
باید و نبایدهای تاثیرگذاری امواج بر بدن انسان دیدگاه های مختلفی را در این حوزه مطرح می کند، اما همه می دانیم که در دنیای ارتباطات سلامتی در احاطه امواج است.
کد خبر: ۶۰۰۶۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸