کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تا کنون با عدد شاخص کلی ۶۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۱۴۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۸۵ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۰۹۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۰۷۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


کیفیت هوای مشهد هم اکنون‌ با عدد شاخص کلی ۵۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۰۵۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کیفیت هوای مشهد هم اکنون با عدد شاخص کلی ۱۳۰ در شرایط ناسالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۰۴۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۰۱۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۱۲۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۳۹۹۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با شاخص عددی ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۹۷۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۹۶۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


وضعیت کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت قبل تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۹۳۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت قبل تاکنون با شاخص عددی ۵۲ در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۸۷۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت قبل با عدد شاخص کلی ۶۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۷۴۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت قبل با عدد شاخص کلی ۶۰ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۶۶۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد با احتمال گرد و خاک از عصر امروز در نقاط شرقی استان پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۷۳۶۶۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۶۴۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


وضعیت کیفیت هوای مشهد در طول ۲۴ ساعت قبل تاکنون با قرار گرفتن بر روی عدد ۵۴ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۶۴۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۵۸۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۳۳ در شرایط پاک قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۵۴۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۳۵۰۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد گفت: شهروندان مشهدی امسال ۵ روز بیشتر هوای پاک نسبت به مشابه سال قبل تنفس کرده‌اند.
کد خبر: ۷۳۴۹۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱