بندرعباس؛
طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان(نماد) از ابتدای مهر در مدارس هرمزگان اجرایی می شود.
کد خبر: ۶۱۴۰۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳