سوره
در این خبر به نام و ترتیب سوره ‌های قرآن پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۸۷۰۰۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

چهارمین شماره ماهنامه سوره با عنوان «قوی‌تر شدیم» هفته آینده منتشر می‌شود.
کد خبر: ۸۵۳۷۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

جدیدترین قسمت از فصل دوم مجموعه مستند «ضد» به روایت مراحل افول و تغییر ساختار نظام آموزش عالی ایالات متحده می‌پردازد.
کد خبر: ۸۲۹۱۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

تلاوت مجلسی آیات 25-50 سوره هود توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۹۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 40 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۹۳۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 37 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۹۲۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۸۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-10 سوره سجده توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۸۸۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۸۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 35 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

تلاوت مجلسی آیات 83-90 سوره یوسف توسط استاد متولی عبدالعال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۸۷۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۷۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۶۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 54 سوره روم توسط استاد محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

تلاوت مجلسی آیات 56 -60 سوره روم توسط استاد راغب مصطفی غلوش قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۵۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۸۲۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 36 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۷۹۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰