بسیاری از مردم به اشکال گوناگون اعتراض خود را نسبت به معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات اعلام کردند.
کد خبر: ۷۱۵۸۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲