برچسب:

آذر98

مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، جمعه بیست و نهم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۹۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


برنامه سینمای آبادان در روز شنبه سی ام آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۷۹۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، چهار شنبه بیست و هفتم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۸۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


برنامه سینمای آبادان در روز چهار شنبه بیست وهفتم آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۷۶۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


مدیر برق ناحیه جنوب گفت: در جریان بارندگی اخیر ۶ پایه برق در غرب کارون به خاطر باد و طوفان سقوط کرد .
کد خبر: ۷۱۷۶۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، سه شنبه بیست و ششم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۶۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


برنامه سینمای آبادان در روز سه شنبه بیست وششم آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۷۵۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، دوشنبه بیست و پنجم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۵۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، یکشنبه بیست و چهارم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۳۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، شنبه بیست و سوم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۲۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


برنامه سینمای آبادان در روز شنبه بیست وسوم آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۷۱۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، جمعه بیست و دوم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۱۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از اکران مردمی فیلم 23نفر با حضور کارگردان و بخشی از عوامل فیلم در سینما مهر آبادان، خبر داد.
کد خبر: ۷۱۷۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


برنامه سینمای آبادان در روز پنجشنبه بیست ویکم آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۷۰۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، چهارشنبه بیستم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۶۹۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


برنامه سینمای آبادان در روز چهارشنبه بیستم آذر ماه مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۶۸۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


برنامه سینمای آبادان در روز دوشنبه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۶۶۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، یکشنبه هفدهم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۶۵۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


برنامه سینمای آبادان در روز یکشنبه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۱۶۴۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز گذشته، شنبه شانزدهم آذر ۹۸ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
کد خبر: ۷۱۶۴۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷