افراد با هر سطحی از درآمد، می توانند پس انداز کنند به شرط اینکه مخارج غیرضروری خود را کمتر کنند.
کد خبر: ۷۱۷۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳