نرخ بهره
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت به ۲۳.۵۶ درصد رسید.
کد خبر: ۸۷۳۵۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه به ۲۳.۵ درصد رسید.
کد خبر: ۸۷۲۵۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه به ۲۳.۵۱ درصد رسید.
کد خبر: ۸۷۲۰۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲؛
بانک مرکزی اعلام کرد تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰.۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶ درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت.
کد خبر: ۸۷۱۶۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۹ فروردین به ۲۳.۵۲ درصد رسید.
کد خبر: ۸۷۱۵۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۵ فروردین به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
کد خبر: ۸۷۰۵۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ اسفند به ۲۳.۶۲ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۹۱۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۶ اسفند به ۲۳.۵۷ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۸۶۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۸

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۹ اسفند به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۸۰۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲ اسفند به ۲۳.۶ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۷۵۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۸ بهمن به ۲۳.۵۶ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۶۵۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۱ بهمن به ۲۳.۴۶ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۵۹۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ بهمن به ۲۳.۵۳ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۵۴۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۷ دی به ۲۳.۴۹ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۴۹۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۰ دی به ۲۳.۴۱ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۴۲۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۳ دی به ۲۳.۴۳ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۳۸۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۶ دی به ۲۳.۵۹ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۳۲۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۹ آذر به ۲۳.۵۵ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۲۸۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۲ آذر به ۲۳.۴۴ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۲۱۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۸ آذر به ۲۳.۵۴ درصد رسید.
کد خبر: ۸۶۱۰۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۰