براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۳۰ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۳۰۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس هندسه ۱ پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس روان شناسی ۱ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس فارسی ۱ پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس فلسفه ۲ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس دین و زندگی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۹ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۲۹۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۹ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۲۹۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


فیلم کلاس آموزش نوآموزان پیش دبستانی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


فیلم کلاس حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


فیلم کلاس زبان انگلیسی ۱ پایه دهم کلیه رشته‌ها که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


فیلم کلاس عربی، زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


فیلم کلاس عربی، زبان قرآن ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸