فیلم کلاس هندسه ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۵۵۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶


فیلم کلاس هندسه ۳ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۳۷۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱


فیلم کلاس درس هندسه ۳ پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۹۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱