فیلم کلاس ریاضی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس کار و فناوری پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس زبان انگلیسی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۰۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


فیلم کلاس ریاضی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۰۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


فیلم کلاس کار و فناوری پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۹۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


فیلم کلاس عربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۹۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۹۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


فیلم کلاس زبان انگلیسی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۶۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


فیلم کلاس ریاضی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۶۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


فیلم کلاس عربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۵۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


فیلم کلاس علوم تجربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۳۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


فیلم کلاس ریاضی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۲۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۸۱۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۷۸۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶


فیلم کلاس فرهنگ و هنر پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۷۸۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶


فیلم کلاس تربیت بدنی دوره متوسطه که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۷۸۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶


فیلم کلاس عربی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۷۵۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


فیلم کلاس فرهنگ و هنر پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۷۵۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳