فیلم کلاس هندسه ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۶۰۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


فیلم کلاس هندسه ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۵۲۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


فیلم کلاس هندسه ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۴۳۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


فیلم کلاس هندسه ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۳۳۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


فیلم کلاس هندسه ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۲۴۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱