فیلم کلاس ریاضی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۶۰۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


فیلم کلاس ریاضی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۴۷۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹


فیلم کلاس ریاضی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۴۵۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷