بازسازی ملک
دانستنی‌های حقوقی؛
برای بازسازی املاک فرسوده‌ای که با شکایت دو طرف ساختمان مواجه هستند باید موارد قانونی را انجام داد.
کد خبر: ۷۴۰۶۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

دانستنی‌های حقوقی؛
بازسازی بنا‌های قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس مواد قانونی خاص انجام شدنی است.
کد خبر: ۷۳۶۲۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲