در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
محبوب‌فر که مطالبی از قول او درباره آمار کرونا در ایران منتشر شده بود، عضویت خود در ستاد ملی مقابله با کرونا را تکذیب کرد.
کد خبر: ۷۴۵۳۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت و به ۳۳۱ هزار و ۱۸۹ نفر رسید.
کد خبر: ۷۴۵۳۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۴۵۳۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۴۵۳۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت و به ۳۴۱ هزار و ۷۰ نفر رسید.
کد خبر: ۷۴۵۳۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت و به ۱۸ هزار و ۹۸۸ نفر رسید.
کد خبر: ۷۴۵۳۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


سخنگوی وزارت بهداشت به ادعای دروغین بی بی سی درباره آمار فوتی‌های کرونا در ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۷۴۴۳۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت و به ۳۰۴ هزار و ۲۰۴ نفر رسید.
کد خبر: ۷۴۴۲۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰


تعداد فوتی های کرونا رکورد زد و بر اساس اعلام وزارت بهداشت امسال نیمی از فوتی‌ها مربوط به کووید ۱۹ بوده‌ است.
کد خبر: ۷۴۰۷۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


اگر امروز موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.
کد خبر: ۷۳۹۱۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


اگر امروز موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.
کد خبر: ۷۳۹۱۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


اگر امروز موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.
کد خبر: ۷۳۹۱۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


اگر امروز موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.
کد خبر: ۷۳۹۱۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


اگر امروز موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.
کد خبر: ۷۳۸۸۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.
کد خبر: ۷۳۸۸۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱